freya_victoria (freya_victoria) wrote,
freya_victoria
freya_victoria

Знахoдитися, знайтися, бути, перебувати, лежати

„Моя квартира знаходиться на другому поверсi“; „Дiти цiлий день знаходяться в теплому, свiтлому примiщеннi“; „Острiв Цейлон знаходиться в Iндiйському океанi“, — читаємо в сучасних оповiданнях, i в статтях, i навiть у пiдручниках, але в усiх цих фразах форми дiєслова знаходитися стоять не на своєму мiсцi. Це дiєслово має в українськiй мовi далеко вужчий семантичний дiапазон, нiж у росiйськiй дiєслово находиться, де ним користуються, щоб визначити мiсце перебування або географiчне становище. Дiєслова знаходитись, знайтись кажуть тодi, коли є потреба щось шукати: „Як ножем пробито, то знайдуться лiки, а як закохання — пропала навiки“ (П. Чубинський); „Загубив учора шапку, й тiльки сьогоднi знайшлась вона на печi“ (з живих уст), — або в таких фiгуральних висловах, як: „Дитина знайшлася“, цебто — народилась.
Коли мовиться про мiсце перебування когось чи чогось або географiчне становище, тодi треба шукати iнших українських слiв: „Штаб полку мiстився в школi“ (П. Панч); „Доки Шура перебувала на вогневiй, жодне погане слово не зривалося нi в кого з уст“ (О. Гончар); „Цейлон лежить поблизу Iндостану“ (Українсько-росiйський словник АН УРСР).
Iнодi можна випустити дiєслово-присудок, маючи на думцi особову форму дiєслова бути, як те слiд було б зробити в першому реченнi: „Моя квартира — на другому поверсi“. Можна сказати й так: „Моя квартира мiститься на дpyгомy поверсi“. У другiй фразi слiд написати: „Дiти цiлий день пеpeбyвaють у теплому, свiтломy примiщеннi“, — а в третiй: „Острiв Цейлон лежить в Iндiйському океанi“.

Б.Д. Антоненко-Давидович "Як ми говоримо"
 
 
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments